Du kan eftermontera Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem med vattendimma i befintliga fartyg för att ersätta åldrande brandbekämpningssystem, för att uppfylla nya föreskrifter eller för att öka brandbekämpningsförmågan.

Frivilliga eftermonteringar av ditt brandskyddssystem med vattendimma kan ge mer skydd än vad som krävs enligt föreskrifterna. Eftermonteringarna görs vanligtvis för att öka fartygets säkerhet, tillförlitlighet och miljömässiga hållbarhet.

När du investerar i brandsäkerhet investerar du även i ditt företags anseende.

Eftermontera HI-FOG för att skydda ditt fartyg

Vårt team med skickliga experter utvecklar och levererar nyckelfärdiga eftermonteringsprojekt som skyddar ditt fartyg. Projekten omfattar vanligtvis design, projektledning, materialleverans, installation, klassificeringsgodkännanden och driftsättning. Vi kan vara din enda kontaktpunkt som samordnar projektet med leverantörer, varv, teknik och myndigheter.

Byte av gassystem

Gassystem (Halon, CO2) kan bytas ut mot HI-FOG vattendimsystem med högt tryck som är säkra för människor och miljö. HI-FOG-systemet kan omedelbart frigöras utan behov av föregående evakuering. Effektiviteten i vattendimsystemets brandbekämpningsförmåga har bevisats i fullskaliga brandtester. HI-FOG-systemet kräver inte driftstopp, och det återgår omedelbart till standby-läge när branden är under kontroll – det finns inget behov av att fylla på cylindrar. Läs mer i artikeln Retrofitting an aging fire protection system with Marioff HI-FOG water mist system (Eftermontering av ett åldrande brandskyddssystem med Marioff HI-FOG vattendimsystem).

Byte och eftermontering av brandbekämpningssystem

Alla brandskyddssystem ombord kan bytas ut mot HI-FOG vattendimsystem med högt tryck. Till exempel kan brandbekämpningssystem utan support för livscykelservice ersättas med HI-FOG-systemet, som kan servas över hela världen. Om det inte finns något brandskyddssystem ombord är HI-FOG-systemet lätt att installera – antingen för att följa föreskrifter eller som frivilligt skydd för ökad säkerhet.

Brandskydd ombord för självlossande bulkfartyg

Självlossande bulkfartyg kan efterutrustas med ett anpassat brandskyddssystem med vattendimma och branddetektering. Ditt HI-FOG brandbekämpningssystem möjliggör effektiv brandberedskap ombord i interna lasthanteringsutrymmen. Läs mer i artikeln: Marioff HI-FOG high-pressure water mist to increase firefighting capabilities in bulk handling industry (Marioff HI-FOG vattendimsystem med högt tryck som ökar brandbekämpningsförmågan i bulkhanteringsindustrin)