Skip to main content
A machinery space in a marine vessel.

Brandskydd för maskinutrymmen

Maskinutrymmen och pumprum på fartyg kräver särskilt brandskydd. Utrustningens art och värmen som genereras kan förvandla små fel till allvarliga bränder – därför erbjuder vi särskilt utformade brandskyddssystem med vattendimma för utrymmen som marina motorrum. Med HI-FOG-systemet ger vi trygghet i verksamheten.

HI-FOG sprayhuvuden är typgodkända av alla större klassningssällskap.

Maskinutrymmen är skyddade enligt IMO:s föreskrifter:

  • Punktskydd enligt IMO MSC/Circ.913, IMO MSC.1/Circ.1387.
  • Släcksystem för rumsskydd enligt IMO MSC/Circ. 1165 som ändrats av IMO MSC.1/Circ.1237, MSC.1/Circ. 1269 och MSC.1/Circ.1386.

Punktskydd är utformat för att skydda den farligaste maskinutrustningen ombord, t.ex. motorer, luftrenare och värmepannor. HI-FOG dimsprayhuvuden är indelade i sektioner så att varje skyddat objekt har sin egen sektionsventil. Vid brand aktiveras HI-FOG-systemet så snart sektionsventilen släpps antingen manuellt eller automatiskt genom branddetekteringssystemet.

Släcksystemet för rumsskydd är utformat för att skydda hela maskinutrymmen genom att släppa ut stora mängder vattendimma genom alla sprayhuvuden samtidigt. När en brand upptäcks kan vattendimman släppas ut omedelbart utan behov av evakuering. Det relevanta utrymmet aktiveras från kontrollpanelen, som normalt finns i motorns kontrollrum. HI-FOG släcksystem för rumsskydd är ett fullt godkänt alternativ till gas- eller skumsystem för att dämpa eller släcka bränder i maskinutrymmen. 

Utrymmen som vi skyddar
A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter