Det är Marioff HI-FOG®-systemet som i slutänden håller fartyget säkert vid en eventuell brand – men det är din besättning som kan säkerställa systemets kontinuerliga effektivitet och tillförlitlighet. Besättningen behöver utbildas för att skydda människor och egendom ombord.

Säkerheten tillåter inte kompromisser. Rätt kombination av komponenter av högsta kvalitet och kunskaper garanterar optimal prestanda för brandbekämpningssystem. Eftersom säkerhetssystem sällan behövs är det inte säkert att de används rutinmässigt. Samtidigt är det viktigt att agera snabbt i nödfall och använda brandbekämpningssystemet på rätt sätt.

Vår HI-FOG besättningsutbildning utvecklar de färdigheter som din besättning behöver för att upprätthålla en smidig och säker daglig drift av HI-FOG-systemet och förbättra dess användning i brand- och nödsituationer. Vi arbetar nära dig för att ge din besättning en stark kunskapsbas och bekanta dem med HI-FOG-systemet ombord. Som ett resultat av detta säkerställer utbildning av besättningen:

  • Förbättrad brandriskkontroll
  • Minimerade brandskador
  • Ökad medvetenhet hos besättningen om underhållsbehov för HI-FOG-systemet
  • Besättningens förmåga att självständigt utföra grundläggande systemtester
Skräddarsy din utbildning

Inga två fartyg är helt likadana. Eftersom vi genomför utbildningen för det marina brandsläckningssystemet ombord på ditt fartyg kan vi gå igenom alla specifika detaljer i ditt HI-FOG-system. Våra kvalificerade utbildare kommer ombord när det passar din verksamhetsplan. Alla våra program har utvecklats i enlighet med bästa praxis och körs av erfarna och certifierade utbildningsingenjörer från Marioff.

För att du ska få ut mesta möjliga av vår utbildning gör vi följande:

  • Genomför utbildning vid upprepade besök för att täcka hela besättningsrotationen
  • Delar upp ett besök i flera sessioner för att täcka hela rotationen
  • Planerar besättningsmedlemmarnas deltagande enligt fartygets säkerhetshandbok
  • Ger deltagarna personliga HI-FOG-utbildningscertifikat för slutanvändare
  • Spårar deltagande i operatörens egna personalsystem och Marioffs utbildningsplattform

All HI-FOG-utbildning av besättningen är uppdelad mellan teori och praktiska övningar ombord. Vi ordnar anpassade utbildningar för varje besättningskategori och ser till att varje besättningsmedlem har den kunskap och kompetens som krävs för att driva den del av systemet som är relevant för dem.

Med en sådan storskalig, tydligt strukturerad utbildning i systemet kommer din personal att bli bekant med alla aspekter av HI-FOG-systemet, vilket garanterar högsta prestanda. Ta reda på mer och boka in din utbildning genom att kontakta oss.

cloud_downloadHämta informationsblad om Marine BluEdge Service Platform