Du fokuserar på att driva ditt företag – vi hjälper till att hålla det säkert. Vårt dedikerade marina eftermarknadsteam tar hand om ditt kritiska Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem genom att tillhandahålla marina underhålls- och reparationstjänster under hela fartygets livslängd.

Vår livscykelservice BluEdge smälter smidigt in i din affärsverksamhet. Vi är din globala partner och är engagerade i att stötta dig i en snabbt föränderlig miljö.

BluEdge-plattformen med nivåindelad service är vårt bästa service- och eftermarknadserbjudande för ditt HI-FOG-brandbekämpningssystem.

Liksom alla apparater behöver även ditt HI-FOG-system skötas om. Utan regelbundna tester, förebyggande underhåll och obligatorisk service kan tillförlitligheten och prestandan hos ditt marina brandbekämpningssystem HI-FOG minska. Vi hjälper dig att göra en livscykelplan och underhålla ditt HI-FOG-system för att säkerställa dess långsiktiga tillförlitlighet.

Förebyggande underhåll och reparationer

Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt att upprätthålla säkerheten för ditt fartyg. Erfarna och certifierade Marioff servicetekniker utför all BluEdge-service, som ordnas i årliga, fem- och tioåriga serviceintervall. All service inkluderar en serie omfattande förebyggande underhålls- och översynsuppgifter.

Vid underhåll utvärderar vi systemets allmänna tillstånd och prestandanivå och kontrollerar att alla viktiga delar och funktioner fungerar. Vi bedömer systemet för efterlevnad av nya regler eller föreskrifter och servicerapporten ska innehålla möjliga uppgraderingsförslag. Som tillverkare av originalutrustning till HI-FOG-system ser vi alltid till att ditt system underhålls enligt IMO:s föreskrifter och flaggstatskrav.

Vi hjälper dig globalt på de marina servicenav som finns i USA, Europa och Asien.

cloud_downloadHämta informationsblad om Marine BluEdge Service Platform