Marioff HI-FOG® vattendimsystem med högt tryck har många fördelar jämfört med ett traditionellt sprinklersystem tack vare effektivare vattenförbrukning och mindre vattendroppar:

  • Betydligt mindre vatten används
  • Överlägsen kylförmåga tack vare avdunstning av vattendimma
  • Färre sprinkler aktiveras vid en brand
  • Mindre vattenförsörjning behövs
  • Mindre rörstorlekar
  • Lättare vikt (se marina tillämpningar)
  • Lätt att expandera och modifiera (se datacenter)
  • Lämplig för olika och utmanande platser (se höghus)
  • Kan användas för att bekämpa vätskebränder (se industriella tillämpningar)
Sprinklersystem med lågt tryck använder mer vatten

Traditionella sprinkler släpper ut stora mängder vatten under bränder. Till skillnad från vattendimma kan de stora vattendropparna från traditionella sprinkler orsaka anmärkningsvärda vattenskador på det skyddade utrymmet och utrustningen.

Dessutom kräver traditionella sprinklersystem ofta att fler sprinkler aktiveras vid en brand. Stora droppar som bildas av traditionella sprinkler kan inte kyla ned de heta förbränningsgaserna och strålningsvärmen på det mest effektiva sättet, så mer vatten och fler sprinkler behövs.

Eftersom traditionella sprinklersystem med lågt tryck kräver mycket vatten kan de skrymmande systemen ta upp en stor del av utrymmet – utrymme som du skulle kunna använda till annat. Stora vattentankar och rörsystem kräver också kraftiga fundament och regelbundet underhåll.

Även om vatten är det äldsta, mest använda och mest tillgängliga brandbekämpningsmedlet gör det skillnad hur vattnet används. HI-FOG vattendimsystem med högt tryck utnyttjar de bästa egenskaperna hos vatten – t.ex. att det är säkert för människor och hållbart för miljön – och gör det till ett effektivt val för brandskydd.