Skip to main content
A truck driving into a Ro-Ro car deck.

Brandskydd för Ro-Ro-däck

Med Marioff HI-FOG®-lösningen skyddas fordons- och lastdäck med antingen ett automatiskt sprinklersystem eller ett manuellt utlöst deluge-system – båda brandskyddslösningarna uppfyller IMO MSC.1/Circ. 1430. HI-FOG dimsprinkler och dimsprayhuvuden är typgodkända av alla större klassificeringssällskap. 

HI-FOG-lösningen ger sinnesro genom att förbättra brandsäkerheten och skyddet för ro-ro-däck. Vi kompromissar inte när det gäller att skydda liv och din verksamhet.

På ro-ro däck kan en brand lätt spridas på grund av det stora antalet elektriska komponenter och mycket brandfarligt bränsle som finns i fordon. HI-FOG brandskyddssystem med vattendimma tränger effektivt in i områden som är svåra att nå, till exempel under bilar. HI-FOG-systemet kyler effektivt området och skapar ett vattendimskydd som förhindrar att branden sprids till andra fordon.

HI-FOG brandskyddssystem för våtrör

HI-FOG brandskyddssystem för våtrör är ett självklart val för många olika tillämpningar. Brandskyddssystem för våtrör håller vatten i rörledningen under normala förhållanden för omedelbar utlösning vid en eventuell brand. Dess sprinkler är utrustade med en värmekänslig ampull som går sönder när den inställda temperaturen överskrids.

HI-FOG deluge-system 

HI-FOG deluge-system är perfekta för att skydda områden som ro-ro-däck och maskinutrymmen på fartyg. Systemen har torrör och öppna dimsprayhuvuden under normala förhållanden.

Utrymmen som vi skyddar

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter