Skip to main content
A deep fat fryer in a kitchen of a restaurant.

Brandskydd för fritöser och frånluftskanaler

Fritöser och fettkanaler i kabysser/tvätterier är skyddade enligt MSC.1/Circ.1433 och ISO 15371(2009) med HI-FOG brandskyddssystem. HI-FOG sprayhuvuden är typgodkända av alla större klassningssällskap. Fritöser i ett fartygs kabyss och frånluftskanaler är de vanligaste områdena som fattar eld, vilket kräver ett pålitligt brandbekämpningssystem för kabyssen. Med HI-FOG-systemet ger vi trygghet i verksamheten.

HI-FOG-systemet för brandskydd av fritöser är speciellt utformat för att skydda kabyssens fritösutrustning.

Fritösskyddet isoleras från rörledningarna med en egen säkerhetssventil. När branden antänds aktiveras HI-FOG-systemet genom att ventilen öppnas och högtrycksvattendimma släpps ut för att kväva branden.

Frånluftskanalerna är skyddade med speciella sprayhuvuden som installerats inuti kanalväggen och skyddas mot igensättning av matfett. Vid eventuell brand inuti kabysskanalen kommer sprayhuvudena fram och börjar tillföra fin vattendimma med högt tryck. Detta släcker snabbt lågor i kanalen.

Utrymmen som vi skyddar

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter