Skip to main content
Marioff lanserar en FM- och VdS-godkänd landpumpenhet för HI-FOG-brandskyddssystem
Two Marioff BluEdge service personnel working on a HI-FOG Electric Pump Unit.

Marioff, som är en ledande utvecklare av teknik för brandskydd med vattendimma, lanserar ny enhet till sina landbaserade brandskyddssystem: landpumpenheten (LPU) Marioff HI-FOG®. Pumpens effektivitet, utrymmesbesparande modul och lättskötta konstruktion gör att den är kostnadseffektiv under sin livscykel. Marioff är del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den ledande globala leverantören av sunda, säkra, hållbara och intelligenta byggnads- och kylmedielösningar.

Den nya LPU:n har fått FM-godkännande och VdS-certifiering efter fullskaliga produkttester. Den har alla funktioner som HI-FOG-systemet kräver för tillämpningar på land.

”Vi lyssnade på våra kunders behov och tog fram en optimerad pumpenhet med de viktigaste funktionerna, samtidigt som vi förbättrade tillförlitligheten och användbarheten. Idag är vi stolta över att lansera en landpumpenhet som uppfyller de förväntningar våra kunder har på en branschledande pumpenhet”, säger Seppo Koskela, Product Portfolio Manager på Marioff.

LPU:n är konstruerad för att fungera tillsammans med HI-FOG 3000-sprinklers, vilket gör den totala HI-FOG-lösningen med vattendimma mycket effektiv. I de flesta fall kan pumpstorleken som krävs optimeras för att passa alla HI-FOG-system och kundbehov, vilket resulterar i kostnads- och utrymmesbesparingar.

Den nya LPU:n har en ny PLC-baserad pumpstyrenhet och ett intuitivt användargränssnitt. En pekskärm visar en systemlogg och status, larm och andra viktiga data tydligt. Kunder kan ladda ned loggfiler och dela med Marioff för vidare analys, vilket förenklar fjärrfelsökning. Eftersom nya funktioner utvecklas kontinuerligt har styrsystemet byggts med uppdateringar i åtanke.

Tack vare sin kompakta storlek (den ryms på en lastpall) går det snabbt att installera LPU:n i olika typer av pumprum. Det går att flytta pumpenheten till sin slutliga plats med en vanlig pallyft, även genom trånga dörrar och korridorer. Den modulbyggda pumpenheten möjliggör också flera konfigurationer och har en flexibel konstruktion, vilket gör den enkel att montera i många typer av pumprum, till och med i smala utrymmen.

Det är inte bara den kompakta storleken och modulariteten som möjliggör enkel installation. Pumpenheten kan också anpassas efter byggnadens elsystem. Lösningen är enkel: Alla motorer i pumpenheten kan styras med frekvensomvandlare för att minska motorns krav på startström för de elektriska strömförsörjningssystemen.

Enhetens tillgänglighet förbättras ytterligare genom standardiserad design och modularitet. Den modulbyggda konstruktionen snabbar upp tillverkningen av enheten, minskar ledtiderna för leveranser och förenklar underhållsrutiner.

Marioffs globala servicenätverk hjälper kunderna att underhålla sitt HI-FOG-system så att det fungerar som det var tänkt under hela dess livslängd. Marioff BluEdge™ med nivåindelad service har utformats för att utgöra ett stöd för den dagliga verksamheten och verksamhetens behov på begäran eller med serviceavtal.

Mer information finns på marioff.com.

Om Marioff
Marioff är en ledande utvecklare och innovatör av brandskydd med högtrycksvattendimma som tillhandahåller lösningar över hela världen under varumärket HI-FOG. HI-FOG kontrollerar och dämpar brand med betydligt mindre vatten än konventionella sprinklersystem, vilket minskar vattenskador, saneringstid och driftavbrott. Marioff är del av Carrier Global Corporation, den ledande globala leverantören av sunda, säkra, hållbara och intelligenta byggnads- och kylmedielösningar. Mer information finns på marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter