Skip to main content

NorthC Datacenters väljer Marioff HI-FOG för att skydda sina anläggningar i Groningen och Eindhoven

A photo of a data center building in the midlle of green fields in The Netherlands

NorthC Datacenters är den största regionala datacenterverksamheten i Nederländerna. Marioffs HI-FOG® brandskyddssystem väljs för att skydda deras anläggningar i Groningen och Eindhoven från brand.

NorthC Datacenters Groningen, en nivå 3-anläggning

Anläggningen i Groningen är ett datacenter med flera kunder från olika branscher. En viktig kund är Overheids Datacenter (ODC) Noord, ett av de fyra statliga datacentren i Nederländerna, som understryker behovet av oavbruten drift. Groningen är en nivå 3-anläggning med 1 000 m² utrymme att skydda. Anläggningen ingår i ett snabbt växande digitalt ekosystem i norra Nederländerna.

I NorthC Groningen, liksom för alla datacenter, är kontinuitet i verksamheten av största vikt. Brandbekämpning i anläggningen är särskilt utmanande på grund av behovet av högt luftflöde och den höga effekttätheten.

NorthC Groningen valde slutligen Marioff HI-FOG som brandskyddslösning för att skydda sin kritiska infrastruktur genom Marioffs partner FireX, med ett komplett system för brandbekämpning och detektering. HI-FOG släpper ut vattendimma med högt tryck som effektivt dämpar, kontrollerar och kyler ned bränder. Det använder mindre vatten än traditionella sprinklersystem, vilket minimerar vattenskador i händelse av brand och minskar risken för felaktig spridning jämfört med gassläckning.

Första kolnegativa datacentret med nivå 4-certifiering

NorthC Datacenters anläggning i Eindhoven är det första koldioxidnegativa datacentret i världen som också innehar en nivå 4-certifiering, den högsta nivån av tillförlitlighet.

Eindhoven nivå 4-certifiering innebär att fel i deras digitala system måste undvikas till varje pris. Alla system och installationer vid anläggningen, som omfattar 1 200 m², måste vara redundanta och separata.

Det innebar att tänka igenom brandskyddsplanen från grunden och samtidigt hantera de utmaningar för brandbekämpning som ett datacenter innebär, med högt luftflöde och hög effekttäthet. Slutligen innebar Eindhoven-anläggningens principer med hållbarhet genom hela livscykeln att vattenanvändningen måste redovisas.

northc-datacenters-eindhoven-water-mist-fireprotected-marioff-hi-fog-4x3

NorthC Datacenters behövde ett tillförlitligt brandskyddssystem för sin nivå 4-certifierade anläggning i Eindhoven.

Brandsäkerhetskonceptet för anläggningen utvecklades i samarbete med RHDHV och FireX. För Eindhoven gjordes detekteringen mycket känslig, med automatiska, lokala dimutsläpp för att skydda verksamhetens kontinuitet – en skräddarsydd, högklassig brandskyddslösning som skyddar anläggningens kritiska data.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter