Skip to main content
Marioff HI-FOG har valts ut för att skydda en av de grönaste offentliga byggnaderna i Storbritannien mot brand
A photo of a modern building with glass and wooden facade

Brent Civic Center, ett kommun- och medborgarcenter i London, valde Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem med vattendimma för att skydda sin miljövänliga byggnad. Centret fungerar som säte för Brent Council, en lokal myndighet i London. Det ligger i Wembley Park-området Brent, öppnades 2013 och utformades för att vara den grönaste offentliga byggnaden i Storbritannien.

En effektiv och miljömässigt hållbar brandskyddslösning

Centret behövde en effektiv och miljömässigt hållbar brandskyddslösning för den unika niovåningsbyggnaden. Byggnaden har ett fem våningar högt atrium, som även fungerar som evenemangslokal, och ett trumformat område som används för en rad olika myndighetsfunktioner, samhällsevenemang och tjänster.

På grund av de unika strukturella kraven och ansvaret för att skydda mer än 2 000 anställda, och allmänheten, krävdes en pålitlig partner för brandskyddet.

Brent Civic Center valde Marioff HI-FOG som en hållbar lösning. Brandskyddssystemet som installerades, och som validerats vid verkliga brandtester, släpper ut fina vattendimpartiklar för att effektivt kyla strålningsvärme. Detta uppnås samtidigt som systemet använder betydligt mindre vatten än ett traditionellt sprinklersystem – i linje med centrumets hållbarhetsfokus. HI-FOG ger sinnesro åt administrationen samtidigt som man skyddar liv och säkerställer kontinuitet för det kritiska navet i staden.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter