Skip to main content
Marioff HI-FOG har valts för att skapa trygghet och tillit på sjukhus
An illustrative picture of a medical center with parking lot, cars and people walking by

Jokilaakso-sjukhuset är ett offentligt sjukhus i Jämsä kommun i Finland. På anläggningen arbetar hundratals yrkesverksamma personer inom vården som utför tusentals operationer per år. Jokilaakso-sjukhusets hade problem med svarstiderna vid bränder på grund av brist på nattpersonal och begränsad rörlighet för patienter.

För att ge patienter och personal bästa skydd i händelse av brand behövde sjukhuset ett aktivt brandskyddssystem. Lösningen behövde täcka flera avdelningar, fungera oberoende av fastighetens elsystem och ta i beaktande att vattenförsörjningen var begränsad.

Installationen skulle kräva stark expertis eftersom arbetet skulle ske under strikta hygienkrav på ett sjukhus som ständigt var i drift. På de avdelningar där behovet fanns eftermonterades en HI-FOG® gaspumpenhet (GPU), med större delen av installationerna prydligt undangömd ovanför anläggningens undertak. Gaspumpenhetens två 1500-liters vattentankar – och nästan 400 värmekänsliga sprinklers – ger en hel timme med vattendimskydd med högt tryck och fungerar utan elektricitet, vilket eliminerar behovet av reservströmförsörjning. HI-FOG använder mindre vatten och kräver mindre utrymme för pumpenheten än ett traditionellt sprinklersystem. Kostsamma strukturella ändringar för att lägga till fler vattenbehållare eller stora dieselpumpenheter kunde undvikas och avdelningarnas oumbärliga lagringsutrymmen kunde behållas.

”HI-FOG-lösningen – gaspumpenheten – behöver ingen elektricitet, kräver lite vatten och använder små rör. Det visade sig vara rätt lösning för våra behov. Dessutom gick installationen smidigt och uppfyllde våra stränga krav på renlighet och säkerhet på sjukhuset, som var i drift under hela tiden.” Jari Ihainen, fastighetschef på Joklaakso-sjukhuset.

HI-FOG skyddar dessa sjukhus även mot brand

Ernst von Bergmann-sjukhuset, Berlin, Tyskland, är ett framtidsinriktat sjukhus som fokuserar på specialiserade medicinska tjänster. I Tyskland är det obligatoriskt att montera brandklassade material längs varje utrymningsväg. I detta fall skulle det ha inneburit kostsamma installationer av exempelvis brandsäkra fönster. HI-FOG-systemet eliminerar behovet av ett antal av dessa procedurer, utan att man behöver göra avkall på säkerheten.

HI-FOG har som en del av en renovering installerats i många områden inom sjukhuset, inklusive de viktiga strålbehandlingsmaskinerna och laboratorierna.

ernst-von-bergman-water-mist-fireprotected-marioff-hi-fog-4x3

HI-FOG-systemet valdes för att skydda Ernst von Bergman-sjukhuset mot brand.

Prinsessan Máxima-centret för barnonkologi i Utrecht i Nederländerna vill erbjuda barn med cancer bästa möjliga vård under och efter behandlingen. Genom att vård, forskning, utbildning och undervisning kombineras i ett nationellt centrum förbättras barns möjligheter att överleva och botas, och deras livskvalitet främjas.

Vattendimsystemet HI-FOG drivs av MSPU7 + 1 pumpenhet. Skyddsområdet omfattar 40 690 m2 på sex våningsplan. HI-FOG-systemet skyddar all värdefull utrustning inom centret mot brand och tryggar de små patienterna på sjukhuset.

hospital-corridor-water-mist-fireprotected-marioff-hi-fog-4x3

HI-FOG-systemet brandskyddar Prinsessan Maxima-centret i Utrecht, Nederländerna.

Máxima-sjukhuset i Veldhoven, Nederländerna implementerades brandskyddet HI-FOG med våtrörssystem och deluge-system, drivna av en MSPU05-pumpenhet.

Deluge-systemet används för att skydda generatorrummen, där sektionsventilen är stängd i standby-läge. Om sektionsventilen öppnas (av branddetekteringssystemet eller manuellt) släpps dimma ut genom alla spruthuvuden samtidigt och hela utrymmet fylls med dimma. På så sätt kan alla olika delar av rummet skyddas mot brand. Brandskyddsområdet på sjukhuset är ca 4 000 m2.

Centralsjukhuset i Björneborg, Finland utökades med en ny byggnad för intensivvård för nyfödda, mödravårdslokaler och patientavdelningar. HI-FOG-systemet behövdes för att säkerställa kritisk säkerhet för patienter och sjukhuspersonal genom att möjliggöra snabba evakueringstider. Projektet var en nyckelfärdig leverans som inkluderade styrsystem för sprinklersystemet med högtrycksvattendimma, installation, driftsättning, utbildning och ett serviceavtal.

central-pori-hospital-water-mist-fireprotected-marioff-hi-fog-photo-esa-kyyro-4x3

HI-FOG-systemet valdes för att skydda centralsjukhuset i finländska Björneborg mot brand.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter