Serviceplattformen BluEdge™ är det bästa service- och eftermarknadserbjudandet för våra kunder på land och till sjöss. Vi kan skapa förtroende för brandskyddet genom att utnyttja vår historia av innovation och expertis inom Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem. BluEdge ger en oöverträffad serviceupplevelse, nivåanpassad för att uppfylla de exakta behoven hos ditt företag.

bluedge-service-platform-marioff-level-tiers-4x3

cloud_downloadHämta informationsblad om Marine BluEdge Service Platform

Servicenivå Core

Om du föredrar att underhålla ditt HI-FOG brandbekämpningssystem själv, kan du ringa våra experttjänster på egen begäran. Vi tillhandahåller originalreservdelar efter behov för att säkerställa tillförlitlig drift. Boka servicebesök på egen begäran när du behöver det. Våra professionella tjänster överensstämmer alltid med IMO och tillämpliga godkännanden, standarder och myndighetskrav. Efter varje servicebesök får du en servicerapport med en lista över utförda underhållsåtgärder och rekommenderade originalreservdelar och uppgraderingar. Vår engagerade jourtjänst ger stöd till ditt team på distans dygnet runt. Vi kan också hjälpa dig med uppgraderingar och tillägg när det behövs.

Servicenivå Enhance

Utformad för verksamheter som föredrar fler mervärdesalternativ, till exempel ett flerårigt serviceavtal och förebyggande underhåll. Om du vill minska dina kostnader och förbättra förutsägbarheten under HI-FOG-systemets hela livstid ska du välja Enhance-serviceavtalet med många mervärdesalternativ Ditt Enhance-serviceavtal innehåller många mervärdesalternativ utöver Core-nivån, till exempel förbokat förebyggande underhåll, förbättrad schemaläggning av haveriunderhåll och tillgång till reservdelar.

Få tydlig och praktisk livscykelhantering av HI-FOG-system med rekommenderade tidpunkter för uppgradering och utbildning i nöddrift vid besök för förebyggande underhåll. Du får också rabatt på servicebesök och originalreservdelar. Ditt engagerade BluEdge-team åtar sig att svara på serviceförfrågningar inom två arbetsdagar.

Servicenivå Elite

Detta är det mest omfattande tjänsteutbudet, skräddarsytt för att ge dig trygghet. Dra nytta av fördelarna med Elite-serviceavtal som är anpassat efter behoven i din verksamhet. Utöver alla tjänster och förmåner på de andra nivåerna har Elite-avtalet även anpassad serviceplanering och schemaläggning med ditt BluEdge-team. Med ett anpassat tjänsteutbud kan du fördela kostnader över flera år till ett fast pris, vilket ger dig större flexibilitet i din budget under systemets hela livstid.

Med Elite-avtalet förbinder vi oss till en svarstid på en arbetsdag. Dina engagerade kontoansvariga och servicechefer ser till att dina verksamhetsbehov täcks och att ditt system underhålls för tillförlitlig prestanda och lång livslängd. Varje år bjuder vi in dig till ett årligt möte för att diskutera rekommendationer och återkoppling från ditt BluEdge-team.