Det räcker inte med kall temperatur för att förhindra bränder, så lågtemperaturområden måste också skyddas från brand. Eftersom rörledningarna i Marioff HI-FOG® torrörssystem för brandbekämpning inte är fyllda med vatten, utan med tryckluft fryser rören inte ens när temperaturen sjunker under noll. Därför är de ett säkert val för krävande miljöer där frusna rör kan orsaka problem.

Hur fungerar HI-FOG torrörssystem?
  • Rören till torrörssystem för brandbekämpning är torra under normala förhållanden. En ventil ser till att vattnet är på pumpens sida i rörnätet.
  • Rören från ventilen till sprinklerna är fyllda med tryckluft. Vid brand går en värmekänslig ampull inuti dimsprinklern sönder.
  • När lufttrycket i rören sjunker öppnar övervakningsbrytaren sektionsventilen och släpper ut vatten i rören och genom HI-FOG-sprinklerna som vattendimma.