Marioff HI-FOG® delugesystem är utmärkta för att skydda marina platser, till exempel maskinutrymmen på fartyg eller industriella användningsområden som turbiner. Delugesystem är ett tillförlitligt val för att skydda kritiska maskiner, eftersom de vid brand reagerar snabbt och ser till att skadorna och stilleståndstiden för maskinerna minimeras.

Med våra alternativ för HI-FOG delugesystem kan du få en brandskyddslösning för ett specifikt objekt eller en bredare plats. Det finns två typer av HI-FOG delugesystem: lokala applikationssystem och volymskyddssystem.

Lokala applikationssystem utformas för att skydda särskilda föremål, till exempel generatorer, dieselmotorer och transformatorer med stora inneslutningar. Dessa typer av delugesystem aktiveras endast runt det specifika objektet och ger på så vis riktat skydd för värdefull teknik.

Volymskyddssystem kallas även rumsskydd och aktiverar hela vattendimsystemet samtidigt. Delugesystem för volymskydd skyddar därför större områden än lokala applikationssystem.

Hur fungerar HI-FOG delugesystem?
  • Delugesystem har torra rör och öppna dimsprayhuvuden under normala förhållanden.
  • Vid aktivering av systemet öppnas en sektionsventil mellan rören och vattentillförseln. Ventilen styrs antingen manuellt eller automatiskt av branddetekteringssystemet.
  • När ventilen öppnas flödar vatten i rören och släpps ut som vattendimma till dimsprayhuvudenas fördefinierade område.

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Local application

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Total flooding applications