Skip to main content

Marioffs marina servicenav certifierat som ”Approved Service Supplier” av Lloyd’s Register

Logo of the Lloyds register approved service supplier.

Marioff är stolt över att kunna meddela att våra marina servicenav i Finland, Italien, Singapore och USA nu är certifierade som ”Approved Service Supplier” av LR (Lloyd’s Register). LR-certifikatet gör det möjligt för Marioff att underhålla brandsläckningsutrustning och -system på fartyg enligt LR:s sjöfartsklassificering och visar att vi uppfyller de kvalitetsstandarder som krävs.

Marioff underhåller systemen med hjälp av vår serviceplattform BluEdge, det bästa erbjudandet av service- och eftermarknadsupport i klassen, för våra HI-FOG®-system under hela deras produktlivscykel, vilket gör det möjligt för marina kunder att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Marioff är ledande utvecklare av teknik för brandskydd med vattendimma, är del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den ledande globala leverantören av sunda, säkra, hållbara och intelligenta byggnads- och kylmedielösningar.

Revisorer från Lloyd’s Register utvärderade Marioffs marina service nav enligt LR:s krav för att se till att de uppfyllde de kvalitetsstandarder som krävs. Marioff finns i kategorin ”Inspection and Maintenance of Fire-Extinguishing Equipment and Systems”

”Vi är mycket stolta över att ha fått certifieringen ’Approved Service Supplier’ för alla våra servicenav från Lloyd’s Register. Certifiering är en bra indikator på den höga kvaliteten på tjänsterna vi levererar varje dag till våra kunder över hela världen”, sa Juho Heikkilä, Senior Manager, Field Operations på Marioff’s marinenhet. ”Som tillverkare av originalutrustningen i HI-FOG-brandbekämpningssystem med vattendimma, strävar Marioff efter att kontinuerligt utveckla sina service- och eftermarknadserbjudanden. Marioffs strategi är att vara livscykelpartner för våra kunder.”

Mer information om Marioff och HI-FOG finns på marioff.com.

Om Marioff

Marioff är en ledande utvecklare och innovatör av brandskydd med högtrycksvattendimma som tillhandahåller lösningar över hela världen under varumärket HI-FOG. HI-FOG kontrollerar och dämpar brand med betydligt mindre vatten än konventionella sprinklersystem, vilket minskar vattenskador, saneringstid och driftavbrott. Marioff är del av Carrier Global Corporation, den ledande globala leverantören av sunda, säkra, hållbara och intelligenta byggnads- och kylmedielösningar.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter