Marioff HI-FOG®-brandslang är en praktisk högtrycksslang som kan användas för att släcka och kontrollera bränder. Slangen manövreras för hand, så det är en snabb första försvarslinje vid brand.

Strål- och dimlägen

HI-FOG brandslang har två driftlägen: dimma och stråle. När du använder strålläget styrs högtrycksvatten ut genom mikro- och strålmunstycket, så att HI-FOG-brandslangen sprutar vatten till en viss punkt. När du använder dimläget strömmar vatten endast genom mikromunstyckena och avger högtrycksdimma för att täcka större områden samtidigt.

Hur man installerar HI-FOG-brandslangen

Den minsta installationen består av en brandslang som har en isoleringsventil, en slangvinda och en HI-FOG-vattendimpistol. Slangen är ansluten till ett vatteninlopp med högt tryck. Därför är både användningen och installationen av en HI-FOG-brandslang enkel och snabb.