Vi erbjuder ett stort urval av ventiler för olika funktioner i HI-FOG®-system. Varje ventil är en högkvalitativ produkt som har utformats av Marioff för att garantera bästa möjliga funktion. Läs mer nedan om de olika ventilerna som används i våra HI-FOG-system och vilken roll de spelar i brandskydd med vattendimma.

Sprinklersektionsventiler

Sektionsventiler delar in HI-FOG-dimsprinklersystemet i sektioner. Sektionsventilerna är normalt öppna och övervakas konstant. När en dimsprinkler aktiveras av värme strömmar vatten genom ventilen och HI-FOG-pumpenheten aktiveras automatiskt.

Sektionsventiler används också för att manuellt stänga vattentillförseln vid underhåll. Dessutom har sektionsventiler en särskild testanslutning för underhållstestning, så att sprinkleraktivering kan simuleras utan att hela HI-FOG-systemet behöver aktiveras.

Vid behov kan sektionsventiler monteras tillsammans med andra tillbehör, t.ex. flödesindikatorer.

Sektionsventiler för maskinutrymme

Ventiler för maskinutrymme används främst för HI-FOG-system med öppna dimsprayhuvuden. När en brand upptäcks öppnas maskinutrymmets ventiler så att vatten flödar och löses ut i brandområdet. Ventiler för maskinutrymmen styrs antingen på distans eller lokalt.

Andra ventiler

Vi har en mängd olika utlösnings- och reglerventiler för HI-FOG-system som använder tryckluft. Marioff kan även tillhandahålla andra ventiler, som förutlösningssystem, stabiliseringsventiler, backventiler och kulventiler för att göra HI-FOG-systeminstallationer så effektiva som möjligt.