Pumpenheter är hjärtat i HI-FOG®-system. Vi erbjuder tre HI-FOG standardpumpenheter:

 • HI-FOG landpumpsenhet (LPU)
 • HI-FOG elektrisk pumpenhet (EPU)
 • HI-FOG gaspumpsenhet (GPU)
Fördelar med HI-FOG landpumpsenhet (LPU)
 • HI-FOG LPU är modulär, vilket innebär att du kan få exakt det antal pumpar du behöver. LPU-pumpstorlekar varierar, så vi kan optimera funktionerna i LPU för att passa specifika platser.
 • Pumpmoduler och styrskåp kan installeras separat. Det ger större flexibilitet i pumprummets utformning och gör det enkelt att göra ändringar.
 • Lean-produktion och en standardiserad modulär struktur möjliggör snabb leverans och förenklat underhåll.
Fördelar med HI-FOG elektrisk pumpenhet (EPU)
 • HI-FOG EPU består av en mekanisk pumpskid och ett separat styrskåp.
 • Ett avancerat styrsystem med frekvensomvandlare gör det möjligt att ge det exakta tryck och flöde som behövs, en funktion som sparar energi.
 • Man behöver inte tömma överskottsvatten, vilket ytterligare förenklar den mekaniska konstruktionen.
 • Ett användarvänligt gränssnitt gör att du kan övervaka enhetens status och kontrollera larmen. Den förser dig dessutom med hjälpinformation, underhållspåminnelser och en logg med händelsehistorik som underlättar hanteringen av systemet.
Fördelar med HI-FOG gaspumpsenhet (GPU)
 • HI-FOG GPU är fristående, vilket innebär att ingen extern strömkälla behövs för att aktivera den. Den arbetar med tryckluft, som används för att producera fin vattendimma i händelse av brand. Detta gör GPU till ett enkelt alternativ för maskinrum, till exempel.
 • GPU:n består av en gasdriven mekanisk pump av kolvtyp. Det kan ta vatten från ett externt vattensystem eller från en vattentank. Därför kan det anpassas för olika typer av installationsplatser.
 • Storleken anpassas för att täcka det skyddade utrymmet, så den tar upp minsta möjliga utrymme.

Det här är standardalternativen för pumpenheter som vi erbjuder men vi har också lösningar för mer specifika behov. Kontakta oss, så hjälper vi dig att bestämma vilken HI-FOG-pumpenhet som är det bästa alternativet för dina brandskyddsbehov.

cloud_downloadHämta informationsblad om Marioff HI-FOG Electric Pump Unit (EPU)

cloud_downloadHämta informationsblad om Marioff HI-FOG Land Pump Unit (LPU)