HI-FOG®-dimsprayhuvuden är ett pålitligt alternativ för HI-FOG deluge-brandskyddssystem med vattendimma. Tusentals fullskaliga brandtester och typgodkännanden från alla större klassificeringssällskap visar att HI-FOG-dimsprayhuvuden är ett säkert och effektivt val för brandskydd. Du kan läsa våra framgångshistorier för att ta reda på hur organisationer runt om i världen förlitar sig på HI-FOG.

Hur fungerar HI-FOG-dimsprayhuvuden?

HI-FOG-dimsprayhuvuden är konstruerade och tillverkade av Marioff, så vi kan våra dimsprayhuvuden inifrån och ut.

  • Alla HI-FOG-dimsprayhuvuden är tillverkade av rostfritt stål och levereras med en sil, som förhindrar igensättning. Öppningarna är öppna och det finns ingen värmekänslig ampull som i våra dimsprinkler.
  • När HI-FOG-systemet aktiveras av ett branddetekteringssystem öppnas en sektionsventil. Sedan fylls rören med trycksatt vatten. Slutligen sprids vattnet som högtrycksvattendimma genom dimsprayhuvudena.
  • Alla dimsprayhuvuden aktiveras samtidigt i ett fördefinierat brandskyddat område. Storleken på det området kan anpassas efter dina behov.
I vilka typer av system används HI-FOG-dimsprayhuvuden?
  • I de flesta fall används dimsprayhuvuden i deluge-system. Deluge-system har ett oberoende branddetekteringssystem, där vattenspridning aktiveras manuellt eller automatiskt. Deluge-system ”översvämmar” rören, som är torra (inget vatten is rören) under normala förhållanden.
Vilka typer av HI-FOG-dimsprayhuvuden erbjuder Marioff?
  • Ett stort utbud av HI-FOG-dimsprayhuvuden finns tillgängliga som uppfyller en mängd brandskyddskrav.
  • Vårt urval av HI-FOG-dimsprayhuvuden innehåller alternativ som är skräddarsydda för olika maskinrum och industriella tillämpningar.
  • Vi erbjuder även dimsprayhuvuden som uppfyller särskilda krav, såsom manipuleringssäkra dimsprayhuvudinstallationer för extra säkerhet, eller golvmonteringsdimsprayhuvuden för flygplatshangarer.