Marioff HI-FOG® ackumulatorenheter arbetar med tryckluft som släpps ut genom vattencylindrar. Tryckluft släpper ut vattnet som högtrycksvattendimma. Vårt urval av HI-FOG-dimsprayhuvuden innehåller alternativ som är skräddarsydda för olika maskinrum och industriella tillämpningar.

Marioff erbjuder tre grundläggande typer av HI-FOG ackumulatorenheter:
  • HI-FOG ackumulatorenhet för maskinrum (MAU)
  • HI-FOG ackumulatorenhet för kök (KAU)
  • HI-FOG ackumulatorenhet (ACU) och vattenackumulatorenhet (WAU)
HI-FOG ackumulatorenhet för maskinrum (MAU)

HI-FOG MAU består av vattencylindrar, trycksatta luftcylindrar och en utlösningsventil. MAU används till exempel i små maskinrum och gasturbininneslutningar. Installationen av MAU är flexibel, eftersom enheterna kan monteras antingen på vägg eller på golv, och enhetens storlek beror på det skyddade områdets funktion. När de är installerade är de här modulära och fristående enheterna lätta att underhålla.

HI-FOG ackumulatorenhet för kök (KAU)

HI-FOG KAU liknar HI-FOG MAU. KAU är däremot optimerad för tillämpning i kök, t.ex. för fritöser, så det säkerställer att matlagningen är säker och bekymmersfri.

HI-FOG ackumulatorenhet (ACU) och vattenackumulatorenhet (WAU)

HI-FOG ACU och WAU fungerar enligt samma funktionsprinciper som de andra ackumulatorenheterna. Den är särskilt utformad för att fungera som en reservenhet för sprinklersystem i marina tillämpningar för ökad säkerhet.