Rören har en central funktion i alla Marioff HI-FOG®-system, eftersom de överför vattnet till de olika delarna av systemet.

Korrosionsbeständiga material

Det är viktigt att brandskyddsrören alltid är i utmärkt skick. Rören som används i högtrycksdelarna av HI-FOG-systemet är tillverkade av korrosionsbeständigt AISI 316L rostfritt stål. Detta säkerställer att rören förblir funktionella under lång tid. Eftersom rör och kopplingar är särskilt utformade för att tåla högtrycksvatten är de extremt hållbara.

Kompakt storlek

Tack vare att de är så små har HI-FOG-rören många fördelar jämfört med traditionella sprinklersystemrör. Små rör bevarar estetiken hos kulturarvsplatser, sparar på det begränsade utrymmet som finns på fartyg, och är lämpliga för trånga installationsutrymmen. HI-FOG-rören kombinerar det bästa av två världar: de är mycket effektiva och tar inte upp något större utrymme.

Flexibel och enkel installation

Det är enkelt att installera HI-FOG brandskyddsrör i ett HI-FOG-system, eftersom rören kan böjas utan komplicerade mekaniska kopplingar, som rörknän. Vi tillhandahåller alla högtryckskopplingar som behövs för att slutföra rörnätet och för att sätta HI-FOG-systemet i drift. Dessutom erbjuder vi fästen för montering av dimsprinkler- och dimsprayhuvuden. Med täta anslutningar fungerar rören som avsett och garanterar bästa brandskydd.